Càtedra TIM


La Càtedra de Turisme d'Interior i de Muntanya és una iniciativa del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida que compta en el seu desenvolupament estratègic i en el seu funcionament ordinari amb la col·laboració de la Càtedra de Turisme d'Interior i de Muntanya de la Diputació de Lleida i de la Universitat de Lleida. Neix amb la voluntat de posar al servei de les administracions locals i territorials, de les empreses del sector turístic, de les organitzacions socials i de la ciutadania en general, informació quantitativa i qualitativa sobre el turisme que es produeix en les nostres contrades, des del Pla de Lleida al Pirineu Lleidatà i la Val d'Aran.
 

 

Flash informatiu 024 sobre l´evolució de l´ocupació d´establiments hotelers a Lleida al juliol de 2018 Càtedra TIM